TEMPO KĘTY
Międzyszkolny Klub Sportowy
Przejdź do treści

Menu główne:

25.11.2016

Wyniki > 2016

Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze MKS TEMPO KĘTY

Dnia 25.11.2016 roku  w siedzibie OSK w Kętach przy ul. Świętokrzyskiej 7 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze naszego klubu. Przewodniczącym obrad został Pan Jacek Zawiła a protokolantem Pani Anna Gaciek. W pierwszej części spotkania Prezes Andrzej Foks oraz Członek Zarządu (trener koordynator Klubu ) Tadeusz Łysek przedstawili Sprawozdanie Zarządu merytoryczno-finansowe  MKS TEMPO KĘTY za okres  2013-2016r. Następnie członek Komisji Rewizyjnej MKS TEMPO KĘTY Józef Pszczółka w zastępstwie za nieobecną Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Barbarę Sikorę  przedstawił Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 2013-2016r.   Członkowie MKS TEMPO KĘTY jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi MKS TEMPO KĘTY. W drugiej części spotkania odbyły się wybory nowych władz Klubu.  Członkowie MKS TEMPO KĘTY jednogłośnie wybrali nową komisje rewizyjną oraz zarząd który ukonstytuował się następująco:


Prezes Andrzej Foks,
Wiceprezes Lidia Doroszko,
Sekretarz Anna Gaciek
Skarbnik Tomasz Sysak
Członkowie: Marek Bujarek, Tadeusz Łysek i Józef Pszczółka.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Przewodnicząca Gabriela Zawadzka,
Sekretarz Konrad Drabicki,
Członek Kamil Zygmunt.SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO MKS TEMPO KĘTY Z DNIA 25.11.2016 r.

ul. Wyspiańskiego 1
32-650    Kęty
tel. 33/845-12-39
tempokety@o2.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego